Subscribe via RSS Feed

Privacy statement

Privacyverklaring www.fernandmartintoys.com
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei in werking is getreden, informeren wij u hoe www.fernandmartintoys.com omgaat met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt www.fernandmartintoys.com
Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam.
• Adresgegevens.
• E-mailadres.

We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bas070@quicknet.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom www.fernandmartintoys.com uw gegevens nodig heeft.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:
• Registratie van aankopen
• Beantwoorden van vragen.
• Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang bewaart www.fernandmartintoys.com uw gegevens?
www.fernandmartintoys.com zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse wetgeving
en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt www.fernandmartintoys.com uw gegevens?
www.fernandmartintoys.com verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek | Cookies |
www.fernandmartintoys.com gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Op schriftelijk verzoek is het mogelijk uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.

Beveiliging
www.fernandmartintoys.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via bas070@quicknet.nl

L. Bas
Pakhuisstraat 10
1621 GL Hoorn
www.fernandmartintoys.com